Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Javna vatrogasna postrojba Čepin uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15).

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti:

  • putem elektroničke pošte: ppi@jvpčepin.hr
  • poštom na adresu Javna vatrogasna postrojba Čepin, Kralja Zvonimira 105,31431 Čepin

Službenik za informiranje: Saša Stojanović

Obrasci:

Izvješća:

Javna vatrogasna postrojba Čepin ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) koje propisuje Povjerenik za informiranje.