Javna vatrogasna postrojba Čepin u skladu s člankom 80. stavak 2. točka 1. ZJN 2016, a na temelju izjava predstavnika naručitelja iz čl. 76. ZJN2016, kao naručitelj objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja u sukobu interesa.